Michiel Devijver

Missie en visie

Kunstencentrum VIERNULVIER - sinds 1 januari 2017 ook een Kunstinstelling - vormt het kloppend hart van het kunstenkwartier in Gent, met de Minard Schouwburg, de stadsbibliotheek De Krook en Capitole op een boogscheut. 350.000 bezoekers komen jaarlijks over de vloer voor theater, debat, concert, talks, performance, party, dans, literatuur en nog veel meer. Het VIERNULVIER Café, gehuisvest in De Vooruit, een indrukwekkend 100-jarig monument, functioneert daarbij als de ontmoetingsplaats.

“VIERNULVIER is een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren.  Geïnspireerd door een turbulente wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst, versterkt VIERNULVIER de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement."

mission statement VIERNULVIER
VIERNULVIER IN DE VOORUIT

VIERNULVIER koppelt als kunstinstelling haar werking los van haar locatie en heet je welkom in De Vooruit. Het monument in de Sint-Pietersnieuwstraat is en blijft De Vooruit, maar kunstencentrum VIERNULVIER is meer dan De Vooruit alleen. Ons programma biedt naast een uitgebreide programmering in De Vooruit ook een divers aanbod op verschillende locaties in Gent, maar ook daarbuiten. 

Lees meer over VIERNULVIER in De Vooruit

SPEERPUNTEN

Onze missie steunt op zes speerpunten: support, experiment, connect, engage, reflect en celebrate.

  • Support: VIERNULVIER ondersteunt lokale, nationale en internationale kunstenaars en artistieke, culturele, sociale en educatieve organisaties en focust met zorg op culturele diversiteit en vernieuwing. Dit doen we op en naast de podia van ons monument, maar ook ver daarbuiten.
  • Experiment: VIERNULVIER is een labo en platform voor experiment, creatie en transitie, met extra aandacht voor diversiteit en laagdrempeligheid.
  • Connect: VIERNULVIER verbindt artiesten, organisaties, publiek en burgers. Ons monument speelt hierin een cruciale rol. VIERNULVIER creëert een inspirerende plek waar onze eigen werking samenkomt met die van tal van andere spelers in en buiten de stad. Vooruit is een gastvrij huis waar welkom zijn een werkwoord is.
  • Engage: VIERNULVIER zet actief in op het wederzijds engagement tussen kunstenaars en de bredere samenleving richting een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Ons doorgedreven gelijkekansenbeleid en zorg voor kwetsbare groepen uit zich in ons aanbod, het publiek, het team van VIERNULVIER, de kunstenaars en de vrijwilligersploeg.
  • Reflect: VIERNULVIER biedt vrije ruimte aan meerstemmige wereldbeelden en meningen. We investeren in kennisdeling, kennisverbreding en (zelf)reflectie.
  • Celebrate: VIERNULVIER viert optimisme, collegialiteit en generositeit. VIERNULVIER is een plek waar gefeest mag worden, en is een plek om trots op te zijn.
BELEIDSPLAN 2023-27
ORGANIGRAM

“VIERNULVIER is geen model, het is een houding. De houding van een Kunstinstelling die zichzelf en het kunstenveld wil uitdagen, die zorg wil dragen voor kunstenaars, publiek, vrijwilligers en medewerkers.”

Franky Devos, algemeen coördinator VIERNULVIER

VIERNULVIER maakt de omslag naar een horizontale organisatiestructuur. De aansturing gebeurt door een team dat wekelijks samenkomt. Dat team bestaat uit een vaste kern van twaalf mensen, aangevuld met iedere VIERNULVIER-werknemer die een agendapunt op tafel wil leggen. De 92 (!) collega’s organiseren zich binnen een coördinatieteam, expertiseteams, realisatieteams en toekomstteams. 

In dit samenwerkingsmodel ligt de focus, naast de functies, op rollen. Die rollen zijn wisselend, waardoor iedereen in VIERNULVIER de lead kan nemen. We realiseren gezamenlijk plannen en doelen, maar we steunen op eigen initiatief. Zo vormen het sturen en het uitvoeren van taken één geheel, waarbij ieders expertise en vaardigheden maximaal worden ingezet. Transparante interne communicatie is cruciaal om dit werkbaar te maken.

organigram Wie is wie

ACTIEPLAN DUURZAAMHEID

Kunstencentrum VIERNULVIER zet actief in op duurzaamheid en ecologie, zowel op artistiek als op organisatorisch en productioneel vlak (horeca, communicatie, gebouwinfrastructuur). 

In onderstaande plannen en graphics vind je een helder overzicht van onze realisaties en zie je waar we nog een tandje kunnen bijsteken.

Actieplan duurzaamheid 2023  Actieplan duurzaamheid 2022

Actieplan duurzaamheid 2021

 

 

INTEGRITEITSBELEID EN FAIR PRACTICE
ANTIDISCRIMINATIEBELEID

Solidariteit is dé kernwaarde binnen het beleid van VIERNULVIER. Dit spreekt niet enkel uit onze geschiedenis en uit ons programma, maar ook uit ons dagelijks handelen. Solidariteit houdt onder meer in dat de meerderheid luistert naar de ervaringen van minderheden en zich inzet voor een mentale en fysieke ruimte die eerlijk en inclusief is voor iedereen. Een krachtiger antidiscriminatiebeleid is daarvoor noodzakelijk. 

Lees onze engagementsverklaring

YOUNG BOARD / JONG PANEL

Het Jong Panel (voorheen 'Young Board') van VIERNULVIER: dat zijn jonge mensen die, naast en samen mét de huidige raad van bestuur, het Kunstencentrum ondersteunen, adviseren en (kritisch) bevragen. 

over het Jong Panel rapport Young Board 2021-23