Huisregels VIERNULVIER

In Kunstencentrum VIERNULVIER / De Vooruit staat het welzijn en de veiligheid van elke bezoeker op de eerste plaats. Daarom is respect voor onze huisregels een voorwaarde om deel te nemen aan onze voorstellingen, concerten en party's.

Het personeel van VIERNULVIER bewaakt de huisregels. Wie zich niet aan de huisregels houdt kan (verdere) toegang tot de zaal worden ontzegd zonder terugbetaling van entreegeld. Overtredingen van de wet zullen aan de politie worden gemeld. 

In De Vooruit hangen ook bewakingscamera’s. Bij incidenten kunnen er opnames  - zoals beschreven in de camerawet - worden opgevraagd door de politie.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor concerten en party’s is 16 jaar. Wie jonger is heeft begeleiding van een volwassene nodig om binnen te mogen. Om de minimumleeftijd te controleren kan VIERNULVIER legitimatie vragen.

Alcohol
 • Geen alcohol onder de 16 jaar
 • Geen sterke drank onder de 18 jaar
 • Duidelijk onder invloed? Geen toegang of deelname
 • Eigen consumpties zijn verboden
Roken

De Vooruit is rookvrij, er mag enkel gerookt worden in de rookruimtes.

Drugs

Bezit of gebruik van soft- en harddrugs is verboden. Bij vaststelling of vermoeden van handel en/of gebruik van drugs wordt onmiddellijk de politie verwittigd.

Gebruik toiletruimtes

Onze toiletruimtes zijn er uitsluitend voor persoonlijk sanitair gebruik. 

Algemene veiligheid
 • Veiligheidscontroles zijn mogelijk. Wie een controle weigert kan de toegang ontzegd worden. 
 • Het is verboden om met drankbekers of andere voorwerpen te gooien, in het bijzonder vanop het balkon van de Concertzaal.
 • Het is verboden om te leunen of te zitten op de reling van de balkons en trappen
 • Het is verboden om te stagediven of crowdsurfen

Instructies van het personeel dienen in het belang van ieders veiligheid opgevolgd te worden

Diefstal en handel in goederen

Eigendommen van VIERNULVIER (inclusief glazen/drank) meenemen naar buiten is verboden. In geval van diefstal wordt steeds de politie verwittigd. 

Goederen verhandelen in VIERNULVIER is niet toegestaan.

Geweld

Geweld wordt niet getolereerd. Onder geweld verstaan we:

 • Vernielingen en vechtpartijen
 • Dragen en gebruiken van wapens of gevaarlijke voorwerpen
 • Verbaal geweld als racistische, seksistische en discriminerende uitlatingen
 • Alle vormen van ongewenste intimiteiten en seksueel geweld

Wie geweld gebruikt wordt de toegang ontzegd en incidenten worden aan de politie gemeld.