Privacy Policy

Deze website is eigendom van Kunstencentrum VIERNULVIER vzw.

Kunstencentrum VIERNULVIER vzw
Sint-Pietersnieuwstraat 23
9000 Gent
BE 0423.063.619
T: 09 267 28 20
E-mail: info@viernulvier.gent

Kunstencentrum VIERNULVIER draagt zorg voor jouw privacy en houdt zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens.

In onderstaande tekst leggen we uit hoe VIERNULVIER jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om jouw bezoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunstencentrum VIERNULVIER vzw of rechthoudende derden.

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Kunstencentrum VIERNULVIER vzw levert inspanningen zodat de informatie op www.viernulvier.gent volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Kunstencentrum VIERNULVIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

3. COOKIES

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Wat de Cookies wel opslaan, zijn je IP-adres, je browsertype en je inloggegevens. Ook je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. We vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website waarborgen.

Welke cookies gebruikt deze site?

Op deze website worden volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om jou naar behoren te kunnen laten surfen op de website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Functionele cookies verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes te onthouden (bv. taalvoorkeur).

Performance cookies

Met performance cookies verzamelen we anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Tot deze geanonimiseerde gegevens behoren o.a. het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Van de verzamelde informatie worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons een cruciaal inzicht in het gebruik van de website en stellen ons in staat om structuur, navigatie en inhoud zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages zijn altijd anoniem en worden nooit herleid naar individuele personen.

Advertising cookies

Met de Facebook Conversion Pixel registreren we het aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie op Facebook/Instagram. Deze cookie zorgt ervoor dat we onze Facebook en Instagram advertenties kunnen opvolgen en aanpassen. Deze informatie wordt op geen enkele wijze bij ons bewaard, enkel toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker.

Je hebt de mogelijkheid je browser zo te configureren dat hij je waarschuwt telkens er nieuwe cookies worden aangemaakt, of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je moet er wel rekening mee houden dat, als je weigert om cookies toe te staan, het mogelijk is dat je van een aantal zaken op de site geen gebruik zal kunnen maken.

4. SOCIAL MEDIA

VIERNULVIER communiceert evenementen en nieuws van Kunstencentrum VIERNULVIER in het algemeen ook op social media. We antwoorden meestal op comments of berichten die gericht zijn aan Kunstencentrum VIERNULVIER. Je kan op social media ook advertenties van VIERNULVIER tegenkomen.

5. PERSOONSGEGEVENS: VERZAMELEN / VERWERKING

VIERNULVIER respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en wil er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. We raden je dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben kan je per post, telefonisch of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vind je bovenaan op deze pagina.


5.1. Registratie via ticketaankoop (wettelijk: contractuele basis)

De ticketverkoop van Kunstencentrum VIERNULVIER verloopt via het ticketingsysteem Ticketmatic. (www.ticketmatic.be). (tenzij anders aangegeven bij de voorstelling zelf)
TicketMatic houdt zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR en maakt in geen geval gebruik van uw gegevens. Zij hebben enkel toegang tot ons verkoopdashboard om een vlotte werking van het systeem te garanderen.

Bij de aankoop van een ticket (online, telefonisch of via de balie) worden enkele persoonsgegevens gevraagd (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens worden bewaard in de CRM van het ticketingsysteem en (kunnen) worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken:

  • Afleveren van een (e-)ticket
  • Toegangscontrole
  • Pre- en post-mailings (servicemails) over de voorstelling
  • Berichten over wijzigingen / annulaties van de gekochte voorstelling
  • Later berichten over gelijkaardige voorstellingen (occasioneel / zowel via e-mail als per post)
  • Verwerking van klantgegevens / data-analyse / bepalen van tarieven

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.

5.2. Registratie door uw expliciete toestemming / marketing (wettelijk: toestemming)

Via de website, tijdens het aankopen van een ticket (on- of offline) of via info@viernulvier.gent kan je je expliciet inschrijven om onze nieuwsbrieven of drukwerk te ontvangen. Door je te registreren, geef je ons de expliciete toestemming om je op de hoogte te houden via het door jou gekozen kanaal. Als je je via de website inschrijft worden je persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Peppered, als je je inschrijft bij de aankoop van een ticket worden je persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Ticketmatic en Peppered. Je e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen bij Peppered. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste actie die je ondernam bij een mailing.

5.3. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer je een e-mail of post naar ons verzendt (eg. deelname aan een wedstrijd), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Occasioneel versturen we e-mails of postmailings met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten (eg. jaarlijkse seizoensbrochure die gestuurd wordt naar de abonnees en grote klanten van de 2 voorgaande seizoenen).

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste ticketaankoop.

5.4. Publieksbeelden

Het gebouw van De VIERNULVIER wordt permanent gefilmd om de veiligheid te garanderen. 

Tijdens evenementen georganiseerd door VIERNULVIER is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media en in ons drukwerk. Dit gaat vooral om beelden van de artiesten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan je als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van VIERNULVIER. 

Enkele evenementen in De VIERNULVIER worden gefilmd. Deze beelden worden live uitgezonden via sociale media en achteraf beschikbaar gesteld op sociale media of er wordt achteraf een promotiefilmpje van gemonteerd. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

Indien je herkenbaar bent op onze foto's / beelden en dat liever niet wil kan je ons altijd contacteren op privacy@viernulvier.gent.

5.5. Derden

Naast de ticketing voor de eigen programmatie, verzorgt Kunstencentrum VIERNULVIER ook de ticketing voor de Minardschouwburg en voor verhuurpartners (derden; eg. Democrazy, Curieus, Nasty Mondays, … ). Occasioneel is er ook gedeelde ticketverkoop met Gentse culturele partners (eg. De Bijloke, Gent Festival, Filmfestival, NTGent).

Minardschouwburg:

Kunstencentrum VIERNULVIER treedt op als externe ticketbalie voor de ticketverkoop van Minard. Hierbij heeft de ticketbalie van Kunstencentrum VIERNULVIER enkel inzage in de klantgegevens die bij aankoop van een ticket geregistreerd worden. Deze klantgegevens worden enkel gebruikt voor noodzakelijke dienstverlening, zoals het opsturen van tickets, terugbetalingen, het opvolgen van bestellingen of om klanten op de hoogte te brengen van wijzigingen. Alle info over de privacy policy van Minard lees je op www.minard.be.

Verhuurpartners / gedeelde ticketverkoop:

Kunstencentrum VIERNULVIER kan de persoonsgegevens die verstrekt zijn bij de ticketaankoop voor een voorstelling/event van organisator x delen met diezelfde organisator x.
Dit kan om het verloop van een avondkassa in goede banen te leiden, voor een administratieve afhandeling van de (gedeelde) ticketverkoop of om je op de hoogte te bregen van aanbod dat betrekking heeft op de voorstelling. (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Bij ontvangst van de persoonsgegevens verbindt organisator x er zich toe u de GDPR-regelgeving te respecteren.

6. WELKE RECHTEN HEB JE ?

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot VIERNULVIER richten door een e-mail te sturen naar privacy@viernulvier.gent. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

7. WIJZIGINGEN AAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

VIERNULVIER behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site van VIERNULVIER en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

8. VRAGEN EN FEEDBACK

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via de gegevens die je bovenaan vindt.