Jong Panel

Het Jong Panel van VIERNULVIER: dat zijn 15 jonge mensen die, naast en samen mét de huidige raad van bestuur, het Kunstencentrum ondersteunt, adviseert en (kritisch) bevraagt. 

Het Jong Panel is sinds 2021 actief en bestaat uit:

Quinten Pouliart, Yik Ling Kwan, Faber Pennings, Yeliz Akman, Rodja Gülüzar Karakus, Haroun Iqbal, Hazel Van der Stappen, Camille De Vos, Jean-Luc Habiyambere Sangwa, Kaj Zwerver, Madonna Lenaert, Mohammed Kassab, Nona Demey Gallagher, Oscar Dehollogne en Koen Vanderschelden. 

De leden geven operationele, financiële en artistieke feedback aan het coördinatieteam en bestuur. Twee leden uit het Jong Panel zetelen ook in de Raad van Bestuur van VIERNULVIER. 

Historiek

De inspiratie voor de oprichting kwam van het Contact Theatre (Manchester), dat hun bestuur grondig veranderde door radicaal de kaart van verjonging en diversiteit te trekken. 

In december 2020 lanceerden we een open call en in 2021 startte de opdracht van de groep jongeren die toen nog opereerden onder de naam 'Young Board'. 

Hun opdracht was de werking van VIERNULVIER als kunstorganisatie uitdagen, constructief bekritiseren en aanmoedigen, net zoals de huidige Raad van Bestuur.

Rapport Young Board 2021-2023

In september 2023 verwelkomden we een nieuwe lichting jonge leden in wat nu het 'Jong Panel' heet.