Ghent International Festival

The youth is the city is the youth

‘Ghent International Festival’ (GIF) keert terug voor haar twee­de edi­tie in april 2024 (04.04 ‑21.04.2024)! Culturele part­ners uit de hele stad bun­de­len hun krach­ten voor dit mul­ti­dis­ci­pli­nair fes­ti­val. Ze laten spraak­ma­kend werk uit eigen huis zien, maar slaan ook de han­den in elkaar om unie­ke pro­jec­ten te rea­li­se­ren en inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars naar Gent te halen. Deze keer staan jon­ge­ren cen­traal in het DNA van het GIF-pro­gram­ma. Niet toe­val­lig is Gent in 2024 ook European Youth Capital.

GIF toont werk van jon­ge makers, van kun­ste­naars die met kin­de­ren en jon­ge­ren wer­ken én van arties­ten die zich bui­gen over de vraag wat het bete­kent om jong te zijn.
We tonen voor­stel­lin­gen, op en naast het podi­um, met loka­le en inter­na­ti­o­na­le arties­ten en ver­spreid over de stad. Verwacht per­for­man­ces en instal­la­ties die het gewo­ne over­stij­gen, de ver­beel­ding prik­ke­len en Gent een span­nen­de wen­ding geven. Mis voor­al ook‘Building Castles in the Sky’ niet, een pro­ject waar­bij Gouvernement de ruim­te­lij­ke ver­lan­gens van een jon­ge gene­ra­tie Gentenaars ver­taalt naar artis­tie­ke wer­ken in de stad.

VIERNULVIER i.s.m. CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K., Gouvernement en KUNSTHAL GENT

Het volledige programma vind je hier

Events in dit programma

  • vr 19.04
   20:00 - 21:20
   Arsenaalsite / hal 8 (Brusselsesteenweg 602, 9050 Gentbrugge)
  • za 20.04
   18:00 - 19:20
   Arsenaalsite / hal 8 (Brusselsesteenweg 602, 9050 Gentbrugge)
  • zo 21.04
   18:00 - 19:20
   Arsenaalsite / hal 8 (Brusselsesteenweg 602, 9050 Gentbrugge)
  • vr 12.04
   20:30 - 22:00
   De Vooruit - Theaterzaal
  • za 13.04
   20:30 - 22:00
   De Vooruit - Theaterzaal
  • di 09.04
   12:00 - 20:00
   Studio Groot
  • wo 10.04
   12:00 - 20:00
   Studio Groot
  • do 11.04
   12:00 - 20:00
   Studio Groot
  • vr 12.04
   12:00 - 20:00
   Studio Groot
  • za 13.04
   12:00 - 20:00
   Studio Groot
  • vr 05.04
   20:30 - 21:30
   Opera Gent, Gent
   Schouwburgstraat 3
  • za 06.04
   20:30 - 21:30
   Opera Gent, Gent
   Schouwburgstraat 3
  • do 04.04
   20:00 - 21:00
   De Vooruit - Theaterzaal (scène)
  • vr 05.04
   19:00 - 20:00
   De Vooruit - Theaterzaal (scène)