laGeste

Resident

LaGeste is een internationale maakplek die focust op het lichaam, dans en inclusieve lichamelijkheid in de vorm van producties, residenties en ateliers. Vanuit hun uitvalsbasis op de Bijlokesite in Gent produceren ze voorstellingen van onder andere Andrew Graham, Zoë Demustier, Lisaboa Houbrechts, Lisi Estaras en Alain Platel. Elk lichaam draagt een geschiedenis met zich mee en is een slagveld waarop maatschappelijke conflicten uitgevochten worden.

De polarisering is de afgelopen vijf jaar enorm toegenomen. LaGeste hoopt met hun werk tijdelijke ruimtes te creëren waarin de kloof tussen mensen terug overbrugbaar gemaakt kan worden. We willen graag meer werkelijkheid zien in de gerepresenteerde lichamen en vechten tegelijkertijd voor de mogelijkheid van transformatie en van het zich loszingen uit de hokjes waarin we elkaar opsluiten.