Als klimaatontwrichting het voedelsysteem ondermijnt

Talk

ZA 09.03 | 16:30 - 18:00
De Vooruit - Domzaal

Onderdeel zaterdagprogramma 'Kiemkracht', geen apart ticket nodig.

Met o.m. uit Nederland Meino Smit (boer en onderzoeker), Lien Vrijders (Grassroots klimaatboerderij) en Aijuka Joshua (PELUM Oeganda).

Klimaatontwrichting bedreigt rechtstreeks onze voedselveiligheid, Grote droogtes en lange hitteperiodes, in combinatie met overstromingen, maken oogsten steeds meer onzeker. We hebben landbouwsystemen nodig die niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en over de nodige sociale en ecologische veerkracht beschikken, waarbij we boeren maximaal ondersteunen.

We leggen een videoverbinding met Josephine Akia, landencoördinator van PELUM Oeganda, een netwerk van belanghebbenden die samenwerken om agro-ecologie te promoten onder kleine boerengemeenschappen in Oeganda.

Terug naar programma