Herbeleef Café Apache in Vooruit • De sociale stad

Wie heeft het recht om in (het centrum van) de stad te wonen? Wie kan dat (nog) betalen? En wat kan een stad daar zelf aan doen? In Café Apache buigen we ons over thema’s als gentrificatie, tijdelijke invulling en de sociale stad met Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele, de Amsterdamse onderzoeksjournaliste Floor Milikowski, Astrid De Bruycker (sp.a, Gents schepen van Gelijke Kansen, Participatie en Buurtwerk) en Pascal Debruyne (Uit de Marge, Samenlevingsopbouw). Herbeleef hier het debat.

Apache redactie in het Vooruit Café

Donderdag 31 januari vertoefde de redactie van Apache een hele dag in het café van Vooruit. En ze kregen ook bezoek van verschillende experts die hun visie op de problematiek uit de doeken doen. Je kan de interviews volgen via hun livestream, of op Apache.be.

10:30 Bart Van Bouchaute onderzoekt onder meer sociale verdringing bij stadsvernieuwing en politisering in het middenveld, en is docent bij de opleiding Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool in Gent.

 

16:30 Floor Milikowski schets in haar boek ‘Van wie is de stad?’ de strijd om Amsterdam tussen bewoners, projectontwikkelaars, beleidsmensen en toeristen.