Dit zijn danser-choreograaf Kwint Manshoven en choreograaf Joke Laureyns. De afgelopen 20 jaar vormden ze de artistieke leiding van kabinet k, een Gents dansgezelschap dat intergenerationele voorstellingen maakt. Nu staan ze aan het begin van iets nieuws: samen met dansgezelschap les ballets C de la B is kabinet k gefusioneerd tot laGeste

Op do 22 en vr 23 september is hun dansvoorstelling ‘promise me’ te zien in onze Theaterzaal. Centrale thema: het loslaten van zekerheden en het aangaan van risico’s.

“De voorstelling is ontstaan vanuit een verlangen om omringd te zijn door mensen die niet geregeerd worden door angst, maar die nieuwsgierig zijn en risico’s durven te nemen. En vanuit de ongerustheid dat westerse kinderen niet meer opgroeien met blutsen en builen. De hele wereld wordt stilaan geregeerd door allerlei regels en ‘safety checks’, waardoor we niet meer kunnen leren uit gevaar. Het is dus een verzoek aan de samenleving: vertrouw erop dat we het goede zullen doen, ook al zullen we soms grenzen moeten verleggen of normen moeten bevragen. Want enkel zo kan verandering tot stand komen. Laat ons vrij, om te kunnen worden wie we horen te zijn.”

Hun inspiratie haalden ze uit de performers zelf, die verschillende generaties beslaan.

“Het is een bewuste keuze om met jonge, onvolgroeide lichamen te werken, omdat dit een spanningsveld creëert tussen kracht en kwetsbaarheid, tussen verbeelding en realiteit. Het contrast met de getrainde volwassen dansers is mooi om te zien: ze dagen elkaar uit en vullen elkaar aan. Zo ontstaat er uiteindelijk een universum waarin ze elkaars gelijken zijn. Dansers en kinderen beïnvloeden elkaar voortdurend en bouwen onderling een groot fysiek vertrouwen op, in alle vrijheid.”

Tijdens de voorstelling zorgt Thomas Devos voor de livemuziek.

“Als muzikant heeft Thomas een heel bepalende rol: hij kan de sfeer in de studio beïnvloeden met zijn klankkleur, als een woordeloze dialoog. Hij stuurt van binnenuit, bepaalt mee de richting waarin het dansmateriaal zich ontwikkelt.”

Het creatieve proces van ‘promise me’ besloeg een tiental weken, gespreid over evenveel maanden.

“We hadden al een hele sterke basis: de kinderen uit deze voorstelling hebben ook het creatieproces van onze vorige voorstelling, ‘as long as we are playing’ (2019), doorlopen. Ze hebben toen net voor de eerste lockdown zelfs al enkele maanden podiumervaring kunnen opdoen.”

Tot slot geven Joke en Kwint nog mee waarom we zeker naar ‘promise me’ moeten gaan kijken.

“Om jezelf een cadeau te doen. De voorstelling werkt aanstekelijk, omdat ze je je eigen normen in vraag doet stellen, op een bevrijdende manier. De kinderen groeien overigens zó snel dat we de voorstelling niet nog jaren aan een stuk gaan kunnen spelen (lacht).”

i.s.m. laGeste (kabinet k & les ballets C de la B)