WERKEN AAN EEN ANTIDISCRIMINATIEBELEID BIJ VIERNULVIER

Solidariteit is dé kernwaarde binnen het beleid van VIERNULVIER. Dit spreekt niet enkel uit onze geschiedenis en uit ons programma, maar ook uit ons dagelijks handelen. Solidariteit houdt onder meer in dat de meerderheid luistert naar de ervaringen van minderheden en zich inzet voor een mentale en fysieke ruimte die eerlijk en inclusief is voor iedereen. Een krachtiger antidiscriminatiebeleid is daarvoor noodzakelijk. 

 1. Binnen de culturele sector en bij VIERNULVIER bestaat er discriminatie en racisme.  Hoewel VIERNULVIER al jaren een beleid voert om werknemers, artiesten en publiek te ondersteunen en te beschermen, zijn er ook bij ons op dat vlak nog te veel en te grote blinde vlekken. Als gevolg daarvan zien we ons werk als onaf en ontoereikend, onze structuur als onvoldoende toegankelijk.

 2. We zijn ons ervan bewust dat de ploeg van VIERNULVIER onvoldoende de diversiteit van de samenleving representeert. Onze interne werkprocessen zijn nog te vaak afgestemd op de mainstream, witte, valide en neurotypische normativiteit. Dit leidt tot onzekerheid, tot frictie en zelfs tot een omgeving waarin collega's gekwetst zijn. Hoewel VIERNULVIER een verantwoordelijke werkgever is met een actief integriteitsbeleid, ontbreekt soms nog de juiste zorg en aandacht, en de vertaling van dat beleid in daden. 

 3. Het verder ontwikkelen van een daadkrachtig en gelaagd actieplan rond discriminatie (racisme, seksisme, ableisme etc) is een noodzakelijke stap om duidelijke verandering te bewerkstelligen. Daar werkt een groep van 15 geëngageerde personeelsleden, bestuurders en jong panelleden aan. 

 4. We laten ons bijstaan door experten en kritische vrienden. We kunnen en willen niet alleen verder. Zonder onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan, zien we nationaal en internationaal een cultuursector die moeite heeft om om te gaan met een verhoogd bewustzijn van de ongelijkheden die in onze samenleving bestaan en de acties die nodig zijn om dit aan te pakken. De problemen zijn systemisch. 

  Het is essentieel dat we de stappen op onze tocht delen met kunstenaars waarmee we samenwerken en met onze artistieke en sociale partnerorganisaties in Gent, in Vlaanderen en internationaal via bijvoorbeeld ons sterke netwerk van collega’s binnen Europese projecten zoals the Cultural Transformation Project Movement. Net door samenwerking en partnerships blijft VIERNULVIER “accountable”. 

 5. Dit werk is al een tijd bezig. Het is nooit af, vraagt meer tijd, maar zit in een stroomversnelling. Zo concretiseren we in de komende maanden onder meer deze werkpakketten:

  • een externe audit naar de ervaringen van mensen van kleur die bij VIERNULVIER werken en hebben gewerkt;

  • een trainingsprogramma voor ons hele team, ons bestuur en ons jong panel over racisme, macht en privileges;

  • een wervingsbeleid dat actief antiracistische coaching en collegiale ondersteuning biedt aan mensen van kleur die in een overwegend witte omgeving werken, om de veiligheid en het welzijn op de werkplek te waarborgen;

  • een registratiesysteem voor incidenten rond elke vorm van discriminatie op de werkvloer om verantwoording te bevorderen en daar verder beleid op te voeren.

  • Dit is een niet-exhaustieve lijst, die voortbouwt op de fundamenten van een artistiek programma en een HR-beleid dat geworteld is in solidariteit en respect.

 6. We zullen fouten blijven maken. Ook hierover zijn we transparant. Jaarlijks brengt VIERNULVIER in een jaarcahier verslag uit over de stappen die we ondernemen. Dit cahier wordt in het Nederlands en Engels op onze site geplaatst en in print rondgestuurd aan onze stakeholders, subsidiënten en de Vlaamse kunstensector.

 7. Deze verklaring is gemaakt vanuit een kwetsbaarheid om acties te delen die nog niet voltooid zijn. Laten we die ook uitdagen. We verwelkomen een dialoog over dit onderwerp, in het bijzonder met kunstenaars en cultuurwerkers die ervaring hebben met racisme. Wil je praten over wat we bij VIERNULVIER doen om racisme en discriminatie aan te pakken en onze werkcultuur ten goede te veranderen? Neem dan contact op met algemeen coördinator franky.devos@viernulvier.gent of artistiek coördinator roise.goan@viernulvier.gent.