Marco Berardi

MARIA LUCIA CRUZ CORREIA

Maria Lucia Cruz Correia spreekt vanuit een diepe verbondenheid met ons aards milieu. In haar reacties op ecologische wandaden gaat ze steeds op zoek naar verbindende ruimten waarin bezoekers de raakvlakken ervaren tussen artistieke praktijk en stemmen van wetenschappers, activisten en advocaten. In haar werk legt ze bovenal nadruk op de intieme en totale verbondenheid tussen menselijke en niet-menselijke vormen van bestaan. Ze laat zich vaak en graag inspireren door hedendaagse theorieën uit tal van wetenschappelijke en culturele velden. Studies naar het antropoceen, natuur-kolonialisme, klimaatverandering, stedelijke vervuiling, transitieprocessen en tal van andere onderzoeksgebieden vormen een rode draad door haar werk. Eens opgevoerd draaien haar acties steeds rond tijdelijke participatieve zones waarin bezoekers de schijnbare natuurlijkheid en valse harmonie achter “de gang van zaken” onderbroken weten en tal van uiteenlopende culturele tradities en waardesystemen zien samenvloeien tot onverwachte nieuwe concepten.