De energiecrisis spaart niemand, ook de cultuursector niet.
Kunstencentrum VIERNULVIER neemt een reeks maatregelen om de kosten voor elektriciteit en verwarming te beperken en zet met 'Pay What You Can' een experiment op om de ticketprijzen te verlagen voor mensen die weinig financiële ruimte hebben voor cultuur. 

VIERNULVIER heeft in De Vooruit met haar vier zalen, vijf repetitiestudio’s en een ruim café een groot energieverbruik. Door het consequente beleid van de laatste jaren was het verbruik gedaald: omschakeling naar ledverlichting, isolatie, optimaliseren van het gebouwbeheersysteem, gebruik van nachtventilatie i.p.v. koeling, aanleg van een groendak, recuperatie van regenwater, stimuleren van energiezuinig gedrag bij medewerkers, publiek en artiesten, ... 

Het voldoen aan de hoge ventilatienormen inzake corona, leidt dan weer tot een hoger verbruik.

Voor de komende maanden wordt dit beleid aangescherpt: zalen worden pas verwarmd als de temperatuur onder de 19 graden zakt en bij concerten en nightlife events pas gekoeld vanaf 27 graden. Tussen 19 en 27 graden sturen we niet bij en laten we de temperatuur wat ze is. We voeren een dagelijkse energieronde in om lichten te doven en sluimerverbruik te minimaliseren, frigo’s en diepvriezers worden optimaal energetisch gebruikt, …

Tijdens de zomer werden de gasstookketels verwijderd en is De Vooruit aangesloten op het warmtenet. Daarmee kiezen we maximaal voor hernieuwbare energie. We pleiten ook voor een soepeler beleid voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde monumenten. 

VIERNULVIER past voor een aantal voorstellingen ook haar prijzenbeleid aan. Uitgaven voor vrije tijd staan door de energiecrisis bij veel mensen zwaar onder druk. VIERNULVIER vindt het belangrijk dat een groot en divers publiek kan blijven participeren aan cultuur.

Voor de meerderheid van de podiumvoorstellingen in het najaar van 2022 introduceren we het ‘pay what you can’-principe: mensen kiezen zelf uit drie verschillende tarieven hoeveel ze betalen voor hun ticket. Wie bereid is om meer te betalen, weet dat zijn bijdrage dient om mensen te ondersteunen die een lagere prijs kiezen. Na een positieve evaluatie breiden we ‘pay what you can’ uit naar concerten en nodigen we partners die events organiseren in De Vooruit uit om dit ook te doen voor hun activiteiten. 

Ook de UiTPAS wordt maximaal gepromoot.  Mensen met een laag inkomen genieten met hun een UiTPAS van 80% korting bij de aankoop van tickets. 40% wordt bijgepast door de Stad Gent en 40% door VIERNULVIER.