TERTS: duurzame innovaties voor Vooruit

Vooruit werkt permanent aan een volhoudbare toekomst. Dit toont zich in onze zorg voor kunstenaars, publiek en medewerkers, in lokale en eerlijke producten in het café, in een artistiek programma dat een podium geeft aan kunstenaars met een engagement. Ook ons gebouw maken we futureproof. Binnen het Vlaanderen-Nederland Interregproject TERTS ontwikkelen we met steden, intercommunales en universiteiten duurzame innovatieve ingrepen in ons gebouw die inspirerend kunnen zijn voor de tertiaire sector.

TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en door KMO/MKB’s te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen.

Het TERTS-project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren. Meer info: www.grensregio.eu

TERTS wil het gebruik van innovatieve technieken voor energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie bij de tertiaire sector stimuleren. Kunstencentrum Vooruit in Gent beschikt naast een groot café met restaurant ook over twee evenementenzalen (Concertzaal voor 1100 bezoekers en Balzaal voor 450 bezoekers) met horecafuncties. Duurzaamheid, ecologie en energiezuinigheid vormen in belangrijke mate mee het DNA van Vooruit.  

Dit partnerschap binnen TERTS biedt Vooruit de mogelijkheid voor zijn horeca-functie een inhaalbeweging te maken. Vooruit kiest voor twee relatief snel realiseerbare, optimale en haalbare energiewinsten:

  • Innovatieve dampkap die focust op het vermijden van warmteverliezen
  • Geoptimaliseerde productielijn met innovatieve kooktoestellen waarbij de focus ligt op warmterecuperatie, warmtebehoud en energie-efficiëntie

Daarnaast wordt ook een vernieuwing van ons gebouwbeheersysteem gerealiseerd. Dit met het oog op verhoging van het gebruikscomfort, het optimaliseren van de ruimteklimatisatie en het dalen van het energieverbruik door een flexibele sturing.

Meer info over TERTS vind je op:

Partners in TERTS

De partners in dit project zijn WVI, stad Brugge, Vooruit, stad Middelburg, Interleuven, KULeuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, TU Eindhoven en Avans. Het partnership wordt gedurende de looptijd van het project (01/10/2018-30/09/2021) aangevuld met project partner lights.