© Giannina U Ottiker

Goedgekeurd project: Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen

VIERNULVIER is bijzonder enthousiast dat het project EMERGE werd goedgekeurd in het kader van het programma Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen voor een totaalbedrag van 3,29 miljoen euro, gespreid over 2024-2028.

Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen is een initiatief van de Europese Unie om samenwerking te stimuleren op economisch, sociaal en milieugebied tussen de grensgebieden van Frankrijk en België. Doel is het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners in de grensregio en het realiseren van een geïntegreerde territoriale ontwikkeling. Het programma stimuleert tegelijk innovatie en behoud van gemeen-schappelijk cultureel en natuurlijk erfgoed.  

EMERGE is het eerste project van culturele actoren sinds 2015 dat werd goedgekeurd in het kader van dit Interreg-programma. 

Het nieuwe grensoverschrijdende platform EMERGE werd bedacht en ontwikkeld door le Phénix in Valenciennes – erkend als scène nationale en pôle européen de création – samen met 10 Franse en Belgische productiehuizen. Met dit platform willen de projectpartners een structureel ecosysteem in de grensregio uitbouwen met het oog op een betere productie en spreiding tussen culturele organisaties en onafhankelijke gezelschappen in Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië.

Op basis van een gedetailleerde inventaris van de 10 betrokken productiehuizen, wil het platform in de periode 2024-2028 de beschikbare middelen en competenties gezamenlijk inzetten om begeleidingstrajecten te ontwikkelen op maat van de specifieke noden van 12 artistieke gezelschappen. 

Twee oproepen, in 2024 en 2026, moeten toelaten om de noden van gezelschappen te matchen met de middelen van de projectpartners, en zo een begeleidingstraject uit te tekenen dat leidt tot gedurfde en artistiek uitmuntende producties die ook buiten de grensregio hun weg vinden in het Europese en internationale landschap.

Het platform biedt daarnaast een plek voor kennisopbouw en kennisdeling voor en tussen kunstenaars en productiehuizen over actuele uitdagingen rond productie en presentatie. Dit gebeurt zowel via halfjaarlijkse bijeenkomsten als online.

Partners:

Région Hauts-de-France: le Phénix Scène Nationale Pôle Européen de Création Valenciennes (projectleider), la Maison de la Culture d'Amiens Pôle Européen de Création, le Manège Maubeuge Scène Nationale, la Rose des Vents Scène Nationale Villeneuve d'Ascq Lille Métropole, le Théâtre de Beauvais Scène Nationale.

Vlaanderen: VIERNULVIER Gent, Kunstencentrum BUDA Kortrijk, De Grote Post Oostende.

Wallonië: Charleroi Danse, le Théâtre de Namur.

Geassocieerde partners: l'Office National de Diffusion Artistique, l'Institut Français, Kunstenpunt.