VIERNULVIER steunt In My Name!

Teken ook de petitie

In België leven en werken ongeveer 150.000 ongedocumenteerde burgers nog altijd in precaire omstandigheden. Zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting, genieten geen sociale bescherming en worden stelselmatig gecriminaliseerd.

Er is blijkbaar #plekvrij in ons land, waarom dan niet voor degenen die hier al zijn? Onder meer MO* publiceerde hier een opiniestuk over.

Het is hoog tijd voor een rechtvaardig en humaan regularisatiebeleid. Als Kunstencentrum Voo?uit steunen wij daarom het burgerwetsvoorstel van In My Name. Doe jij mee?

Na de WeAreBelgiumToo-campagne, zestig dagen hongerstaking, meerdere bezettingen en jarenlang actievoeren, is het moment eindelijk aangebroken waarop we de wet kunnen veranderen!  Als we 25.000 handtekeningen verzamelen vóór 17 mei, komt het voorstel automatisch op tafel bij het Federale Parlement. Meer info over het voorstel vind je hier. 

Steun heldere, eerlijke en permanente regularisatiecriteria en teken het wetsvoorstel hier.

De In My Name-campagne is een initiatief van een brede coalitie van collectieven van ongedocumenteerde medeburgers (USPR, Zone Neutre, Coördination sans-papiers e.a.) en wordt ondersteund door organisaties uit verschillende hoeken van de samenleving. Van de cultuursector tot de klimaatbeweging; het onderwijs tot de sociale sector; van vakbonden tot campussen en academia: samen staan we achter dit voorstel voor een menswaardig bestaan voor iedereen in België.

Meer info vind je op de website, op Facebook en Instagram