Stijgende energieprijzen, stijgende lonen, duurdere bouwkosten, … Net zoals de hele samenleving voelt de kunstensector de verregaande gevolgen van de inflatie. Daarom trekken we aan de alarmbel bij de diverse overheden: lokaal, Vlaams, Brussels, federaal én Europees.

Want de uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Het Federaal Planbureau voorspelt drie loonindexeringen in 2023. Tegelijkertijd lijdt de sector nog steeds onder de terugval van eigen inkomsten: één van de systemische gevolgen van corona.

Om erger te vermijden (verlies aan tewerkstelling, faillissementen, inperking van werkingen, gedeeltelijke of tijdelijke sluitingen, ...) en om onze maatschappelijke cultuuropdracht te vrijwaren, is er nu onmiddellijk actie nodig.

Steun de kunstensector rechtstreeks:

Zorg voor een extra inflatiecorrectie op subsidies in 2022 en 2023. De vorige correctie binnen het kunstendecreet was onvoldoende om de huidige inflatie te corrigeren. Voorzie de fondsen met dezelfde mogelijkheid (VAF & VFL) (federaal, Vlaams, Brussel, lokaal).

Ga vanaf nu voor een volledige indexering van alle subsidies (fondsen en decreten): infrastructuur, verbouwingen, werkingen en projecten (Europees, federaal, Vlaams, Brussel, lokaal). Creëer snel duidelijkheid over de indexering van subsidies voor 2022 en 2023. 

Hou de coulance die er was tijdens de coronapandemie t.a.v. de gewenste resultaten en criteria uit de decreten en fondsen aan. Vooral het procent eigen inkomsten staat overal nog steeds onder zware druk. 
Cultuurparticipatie, essentieel voor mentaal welzijn in crisistijd, is sedert jaar en dag mogelijk door de financiële inspanningen van lokale besturen (programmatie in cultuurhuizen, ondersteuning kunstenaars,...). Bouw niet af, maar versterk het.

Zorg ervoor dat, als er rechtstreekse steun komt voor bedrijven in moeilijkheden, dat die ook toegankelijk is voor cultuurorganisaties (vzw’s, stichtingen,...).

Investeer groothartig en in versneld tempo in de energietransitie en in de energiebesparende maatregelen in de cultuursector.

Pak het probleem aan bij de kern:
Verlaag de gasprijzen: We zijn voor de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas en staan achter een Europees initiatief tot groepsaankoop van aardgas (Europese maatregel).

Plafonneer de energieprijzen niet alleen voor bedrijven en burgers maar ook voor cultuurorganisaties (vzw’s, stichtingen…). Onze sector is onvoldoende kapitaalkrachtig om de huidige inflatie-gerelateerde verliezen structureel op te vangen (federale maatregel).

Verleng de  btw-verlaging op aardgas en/of warmte voor professionele contracten. De huidige maatregel geldt slechts tot 31 december 2022 (federale maatregel).

Zet de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum (federale maatregel).

Haal de de openbare dienstverplichtingen volledig uit de distributienettarieven elektriciteit (Vlaamse maatregel).

Wat tewerkstelling betreft:
De tewerkstelling in onze sector heeft zwaar geleden onder corona. Werkgevers doen er alles aan om structurele tewerkstelling weer op peil te krijgen. Deze inflatie bemoeilijkt dit traject in zeer grote mate. Daarom stellen we voor:

De verlenging van de huidige aanpassingen en bijkomende versoepelingen economische  werkloosheid (werknemers).
De uitvoering van de evaluatie van en voorstellen inzake het overbruggingsrecht (zelfstandigen). 
Voorspoedige uitrol van de hervorming van de sociale zekerheidsregels voor kunstwerkers.