(c) Michiel Devijver

THINK

Think is een kritisch forum voor artistiek en maatschappelijk commentaar met een directe link naar de stad. Tot nu toe omvatte het Think-programma vooral politieke debatten, gesprekken rond en over het artistieke programma, reflectie en kritisch onderzoek. Sinds kort besteden we onder de noemer Think ook aandacht aan de werking van onze Stadsresidenten. Sommige Think-evenementen zijn kleinschalig en informeel, andere zijn breder van opzet en bieden een platform voor sociaal, politiek en cultureel debat op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Doorheen de verschillende programmalijnen wil Vooruit de nadruk leggen op een aantal focusprogramma's en festivals die teruggrijpen naar de wortels van Vooruit als een plaats van sociale en politieke actie. Op dezelfde manier wil Think ook verbinding zoeken met het artistieke programma en burgerschap in Gent aanscherpen.

Think-activiteiten zijn altijd geworteld in partnerschappen met andere organisaties, zowel sociale als artistieke en mediapartners. Volgend seizoen zetten we die samenwerkingen verder en stemmen die nog meer af op ons artistieke programma.

In samenwerking met een redactieteam van kunstenaars, denkers, critici, academici en Vooruit-bezoekers presenteren we je verschillende nieuwe formats waaraan je actief kan deelnemen, zoals Six Impossible Things Before Breakfast, Today Tonight, We Own It!, Outspoken! en nog veel meer.