Volunteering VIERNULVIER

VIERNULVIER heeft een lange traditie wat het werken met vrijwilligers betreft.

In 1982 richtten enkele jongeren de vzw Socio-cultureel Centrum Vooruit op, met als doel een progressief artistiek ontmoetingscentrum te creëren. Vrijwilligers, waaronder zowel jongeren als oude bezoekers van het Feestlokaal, speelden een cruciale rol bij de grote opruimacties voordat een restauratie kon beginnen.

WAT?

VIERNULVIER biedt vrijwilligerswerk met een uiteenlopend takenpakket binnen zo goed als alle expertiseteams. Verschillende vormen van inzet zijn mogelijk, zowel voor als achter de schermen. Vrijwilligers ondersteunen de artiestencatering, het onthaal, de ticketing, het publieksonthaal, het flyeren en nog zo veel meer.

WAAROM?

Inzetten op vrijwilligers helpt om VIERNULVIER extra op de kaart te zetten als een open en laagdrempelig huis. "Nothing for everyone, something for everybody!"

Onder meer bij voorstellingen en concerten zijn er last-minute taken die vast personeel onmogelijk kunnen invullen. Vrijwilligers zorgen, met andere woorden, voor een stuk mee voor de realisatie van het programma.

 

WIE?

VIERNULVIER is een plek waar vrijwilligers jong, oud, diversiteit qua gender, verschillende culturele herkomsten of nationaliteiten en mensen met een functiebeperking zich onvermoeibaar inzetten. Zonder dit fantastische team van vrijwilligers zou VIERNULVIER VIERNULVIER niet zijn.

Vrijwilliger aan het woord

Aan deze mensen hebben we heel wat te danken:

Valerie, Tine, Liselotte, Rita, Silvie ,Amjad, Ayham, Anna, Ann, Christian, Conny, Cristina, Amelia, David, Ellen, Evelien, Fien , Hiba, Hilde, Ilian, Isabel, Jeffrey, Jef, Jessie, Kareem ,Karen, Katleen, Katrien, Kasper, Klaas, Kristel, Kristof, Leen, Lien, Lieve, Lonne, Lukas, Mahmoud, Marie, Mare, Marijs, Marlies, Marwa, Monique, Mustafa, Nadia, Nancy, Nathalie, Nathaly, Patrick, Patricia, Pauline, Rani, Ronald, Saher, Serge, Stefanie, Shema, Silvia, Tom, Victor, Vincent, Waiyen, Wouter, Zaher, Annik, Atiyeh, Isabella, Kriestl, Lut, Soetkin, Solomon, Carine, Myriam, An, Patrick, Karen, Helene, Sigrid, Sarina, Anouk, Elena, Els, Emiel, Waiyen, Eva, Lore, Marie, Mathilde, Stijn, Erika, Lieve, Anneke, Chana, Erik, Evy, Annette, Isaura, Isabel, Jessie, Kristine, Luc, Na Li, Patricia, Patrick, Stijn, Veere, Wouter, Serge, Jeneba

 

Momenteel hebben we al een uitgebreide vrijwilligersploeg die zich met enthousiasme inzet bij VIERNULVIER. Daarom hebben we besloten om op dit moment geen nieuwe vrijwilligers aan te werven.

Heb je vragen over de vrijwilligerswerking bij VIERNULVIER? Stuur dan een mailtje naar cindy@viernulvier.gent