DE ZONNEKOUTER - Samen met onze koeien werken we aan bodemvruchtbaarheid op De Zonnekouter

bedrijfsbezoek

ZA 09.03 | 10:30-12:30
Vossenholstraat 91 9870 Machelen-aan-de-Leie

Onderdeel zaterdagprogramma 'Kiemkracht', geen apart ticket nodig.

Koeien zijn bijzondere landbouwdieren met een gave voor grasland- en bodembeheer; ze zijn altijd een onlosmakelijk deel geweest van onze biodynamische boerderij. Met boerderijkompost van onze koemest bouwen we al 22 jaar aan een vruchtbare bodem, die onze groenten vitaal en weerbaar doen groeien. En door aangepaste begrazing van kruidenrijke weiden en het planten van voederbomen, maken we het koeienverhaal klimaatvriendelijk én produceren we grasgevoederd rundsvlees. 

Terug naar programma