© Giannina U Ottiker

STADSATELIER

Als huis voor kunst, cultuur, reflectie en ontmoeting staat VIERNULVIER in het hart van de stad en samenleving. Overal treffen we aanknopingspunten aan om met elkaar in dialoog te treden en collectief de vraagstukken en valkuilen aan te pakken die het samenleven met zich meebrengt. Dit is ook het vertrekpunt voor de kunstenaars die deel uitmaken van het Stadsatelier: een onderzoeksatelier rond kunst en samenleving, met de stad als werkplaats. 

Deze kunstenaars opereren vaak als bruggenbouwers: tussen bewoners onderling, de kunsten en de beweeg- en leefwereld van zij die geordend worden. Het initiatief mag dan wel steeds bij de kunstenaar liggen, burgers worden actief betrokken. Binnen het Stadsatelier vinden vaak residenties plaats van uiteenlopende artiesten, onderzoekers, collectieven en organisaties. Op tijd en stond delen zij werk met het publiek: een performance, een installatie, expo’s, videomateriaal, magazines, een actie, een talk,…

Deze kunstenaars, cultuurwerkers, kritische denkers en partners bouw(d)en mee aan het Stadsatelier van VIERNULVIER tussen 2012 en 2022: Vincen Beeckman, Samah Hijawi, Paoletta Holst, Simon Allemeersch, Lucinda Ra, Akin Fatih De Vos-Sahan, Fiona Hallinan, The Post (Film) Collective, Robin Vanbesien, Maarten Devrieze, Maria Lucia Cruz Correia, Elly Van Eeghem, Katinka de Jonge, Max Pairon, Jaco Sette, May Abnet, Andy Sarfo, Lieselot Siddiki, Leontien Allemeersch, Jorik De Wilde, Michiel Soete, Evelyne Coussens, Peter Aers, Roland Gunst, Matthias Velle, Adrienne Van der Werf, Michiel Van de Velde, Veridiana Zurita, Naomi Kerckhove, Ewout D’Hoore, Valentina Medda, Mirna Bamieh, Kristof Van Gestel, Adva Zakai, School of Love, An Verstraete, Gosie Vervloessem, Malik Fye, Luce Gutelle, Ruben Nachtergaele, Anoek Nuyens, Rita Hoofwijk, Collectief Eland, Grace Ndiritu, OpenStructures, Manoeuvre, KASK School of Arts, De Koer, Piloot.co, LUCA School of Arts, Jong Gewei, Kunsthal, Maarten Soete, Charlotte Dhont, Niké van Os, Tine Theunissen, Margo Temmerman, Maarten Dings, Marieke De Munck en vele anderen. 

The cities everyone wants to live in should be clean and safe, possess efficient public services, be supported by a dynamic economy, provide cultural stimulation, and also do their best to heal society's divisions of race, class, and ethnicity. These are not the cities we live in.

Richard Sennett - The Open City