Waarom Voo?uit van naam verandert

Eind november kondigde Kunstencentrum Voo?uit aan van naam te veranderen. In de tussentijd communiceerden wij onder Voo?uit. Tot half maart werden er via de website meerdaneennaam.be beelden, teksten, herinneringen, toekomstverwachtingen,.... geoogst die input leverden voor een aantal gebalde workshops op 12, 13 en 14 maart die leidden tot een longlist met namen. De ploeg, bestuurders en vrijwilligers bij Voo?uit maakten daar hun top drie van. Die werd opnieuw voorgelegd aan iedereen die van ver of dichtbij betrokken wou zijn bij Voo?uit. 

Waarom die stappen? Voo?uit kiest voor een andere naam, als antwoord op de mededeling van de politieke partij sp.a om hun naam te wijzigen in Voo?uit. Wij vinden het onwerkbaar wanneer een politieke partij en een Vlaamse kunstinstelling dezelfde naam dragen. Wie mensen dwingt partijpolitiek te zijn, krijgt partijpolitieke verdeeldheid. Dat is net wat een kunstenhuis niet wil.

Van bij de start van Kunstencentrum Voo?uit in 1982 was het voor de honderden vrijwilligers, pioniers en artiesten duidelijk dat de uitbouw van een kunstenhuis niet kan binnen een politieke zuil. Elk actueel kunstenhuis is een democratische plek waar verschillende meningen een podium krijgen. Niemand kan die plek claimen. Voo?uit ontwikkelt dan wel een programma met een sterk sociaal en ecologisch engagement, het richt zich actief naar iedereen, ongeacht kleur, gender, ras, politieke voorkeur,... Of zoals de ploeg het samenvat: “Nothing for everyone, something for everybody.” 

Voor het jonge team van Voo?uit is het essentieel dat ze volledig eigenaar is van de boodschappen die in haar naam worden uitgestuurd. Niemand wil 15 jaar - zowat de periode waarna een naam van een politieke partij te beladen is en aan de kant geschoven wordt - dealen met standpunten die iemand met dezelfde naam uitdraagt. En dan hebben we het nog niet over het kluwen onduidelijkheden met hashtags, url’s, mailadressen en Instagram-accounts. 

Het dubbelgebruik van de naam Voo?uit ontneemt het kunstencentrum niet enkel haar controle over haar eigen reputatie, haar autonome stem in het publieke debat en haar toegankelijkheid voor een breed publiek. Het bezwaart ook de relaties met sponsors, overheden, klanten die zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons programma. Velen zijn niet gediend met een partijpolitieke labeling. Hen verliezen heeft grote inhoudelijke en financiële gevolgen. 

Wij gaan enkel nog het woord Vooruit gebruiken om te verwijzen naar onze rijke geschiedenis. En wanneer we over het monument praten, hebben we het over De Vooruit - zoals iedereen het ook kent. Wij als organisatie blijven met even grote zorg en respect omgaan met ons verleden. Dat toont zich in de wekelijkse rondleidingen, in een splinternieuwe digitale archiefbibliotheek in de inkom over de geschiedenis van het gebouw en de sociale beweging van Vooruit, in de grote inspanningen die we leveren voor de lopende totale restauratie van het monument,... 

Voo?uit is en blijft een van de breedst gedragen en historisch sterkst verankerde kunstenhuizen in Vlaanderen. Daar verandert een nieuwe naam niets aan. 

Het Voo?uit-team