© Michiel Devijver

Vooruit restaureert: energiezuinige Vooruit

In de periode 2020-2035 vinden in Kunstencentrum Vooruit grote restauratiewerken plaats. Met een nieuwe investeringssubsidie van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) maken we daarbij het Vooruit-gebouw een pak energiezuiniger. Zestig procent van het totaalbedrag komt van FoCI, de resterende veertig procent brengen we zelf in. De ingrepen moeten binnen zes jaar uitgevoerd zijn. Wat staat er te gebeuren?

Zonwering

De kantoren van Vooruit huizen deels in een oud gebouw en deels een nieuwe constructie bovenop het oude. Het geheel is helemaal open, waardoor de temperatuurregeling moeilijk beheersbaar is - en vooral in de zomerperiode niet werkbaar is. In plaats van een airco te installeren, kiest Vooruit ervoor om de oorzaak aan te pakken en een zonwering te plaatsen. 

'Relighting’

Vooruit wil het elektrisch verbruik verminderen door een deel van het lichtpark te ‘relighten’, van conventioneel licht - hoofdzakelijk halogeen - naar duurzamere varianten. Vooruit is al een hele tijd bezig met het plaatsen van LED-verlichting, en dan vooral in de verbouwde delen. Subsidies maken het mogelijk om dit proces te versnellen voor het grootste deel van het hele monument. 

Optimalisatie ventilatie 

Een groot aantal van de bestaande luchtgroepen zijn niet uitgerust om optimaal te kunnen sturen in functie van hun verbruik. Daarnaast ontbreken er essentiële onderdelen in sommige groepen, zodat bijvoorbeeld verse lucht niet eerst wordt opgewarmd vooraleer die in de ruimte wordt gepulseerd. Dat wordt nu rechtgezet.

Vervanging koelgroep

De koelgroep bleek niet meer up-to-date te zijn. De sturing van de koelgroep van Vooruit wordt daarom vervangen worden door een koelgroep - voor de liefhebbers: een vierpijps-warmtepomp - met warmteterugwinning. 

Dubbele beglazing

Binnen de mogelijkheden van een beschermd monument vervangen we alle enkel glas door dubbel glas.

Energiemonitoring 

We installeren een energiemonitoring om de automatisatie en regeling van alle bestaande en nieuwe installaties op te volgen. Vanuit die gegevens kunnen we de sturing verfijnen en het energieverbruik optimaliseren.

Nog vragen of opmerkingen? Contacteer ons gerust via info@vooruit.be. #vooruitrestaureert

met de steun van Vlaanderen / verbeelding werkt