Kopano Maroga

Dramaturg

VIERNULVIER werkt samen met cultuurwerker Kopano Maroga (Republiek van Zuid-Afrika). Kopano versterkt het team als programmator en dramaturg. Als programmator zal Kopano een artistiek programma ontwikkelen dat steunt op initiatieven van en met jonge artistieke stemmen en curatoren. Zo wil VIERNULVIER haar programma en structuur toegankelijker maken voor kunstwerkers jonger dan 30. Als dramaturg zal Kopano daarbij een brugfunctie vervullen naar het nieuwe, het controversiële en het minder voor de hand liggende. Kopano zal nieuwe perspectieven binnenbrengen en internationale gastcuratoren ondersteunen bij de ontwikkeling van hun thematische programma’s.

"De samenwerking met Kopano Maroga is een spannende nieuwe stap voor VIERNULVIER die mooie kansen zal bieden binnen onze programma’s. Het hele team kijkt uit naar wat we zullen kunnen leren van elkaar." - Matthieu Goeury, artistiek coördinator Kunstencentrum VIERNULVIER

Na een aantal freelance samenwerkingen in het kader van festivals als WOMEN AND CHILDREN FIRST (2019) en THE MAY EVENTS (2018) versterkt Kopano vanaf 28 mei 2019 het team van VIERNULVIER voltijds.

"I’m really excited to be stepping into this position at VIERNULVIER and contribute to the project of cultivating an institutional culture of radical compassion, accountability, duality and rigorous gentleness." - Kopano Maroga, programmator & dramaturg Kunstencentrum VIERNULVIER