School of Love

School Of Love (SOL) is een platform voor collectieve praktijken, een uitnodiging om manieren van samen zijn te verkennen, afgeleid uit reflecties over liefde als publieke zorg. Zo beschouwd wordt liefde niet enkel een vorm van weerstand tegen individualistische bewegingen, maar ook een manier van zijn.  

SOL vindt plaats via meetings, events, workshops en performances in scholen, in het kunstenveld en op sociaal geëngageerd gebied. In oktober 2021 werkt School of Love samen met de Broeders Humaniora school van Sint-Niklaas, met de steun van Voo?uit. SOL en de leerlingen onderzoeken vragen over welke plaats, rol en belang liefde heeft als intentie, gebaar en praktijk binnen een schoolcontext.

schooloflove.info

In Vooruit: