Oliver Roels

Oliver Roels (°1986) behaalde zijn master Klinische Psychologie aan de UGent. Hij is deeltijds werkzaam als zelfstandig psycholoog en gedragstherapeut voor jongeren, en deeltijds als theatermaker. Als jongere speelde hij in verschillende voorstellingen van KOPERGIETERY en fABULEUS. Als professioneel theatermaker maakte hij deel uit van het Gentse theatergezelschap het KIP tot eind 2017.

Sinds 2014 zet hij vanuit zijn eigen organisatie De Conventie kunstprojecten op voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het activeren, ondersteunen, begeleiden en bestendigen van de talentontplooiing van kinderen en jongeren gebeurt via intensieve samenwerking met artistieke partners binnen het kunstenveld, welzijnspartners en scholen. Daarnaast is hij verbonden aan Victoria Deluxe - voor o.a. Younited9000 - en werkt hij als casting director / kindercoach mee aan de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont.

In Vooruit: