Gregg Caruso

Gregg Caruso is filosofieprofessor aan de Universiteit van New York (SUNY Corning Centre) en stichtend lid van het Justice Without Retribution Network. Hij publiceerde in 2020 samen met Daniel Dennett het boek 'Just Deserts', waarin de twee filosofen debatteren over de vrije wil.

Gregg Caruso is een vrije-wil-skepticus. Hij is van oordeel dat de ultieme oorzaken achter ons doen en laten uiteindelijk aan onze bewuste controle ontsnappen. Dat heeft belangrijke gevolgen voor ons concept van morele verantwoordelijkheid. We moeten volgens Caruso afstappen van ons idee dat mensen schuld en straf verdienen voor de dingen die ze doen, en dus uiteindelijk ook van onze op straf en retributie gebaseerde rechtspraak en gevangenissen.

© Gregg Caruso

In Vooruit: