Maxime Rovere

Maxime Rovere is een Franse filosoof en schrijver die met 'Spinozaland - De ontdekking van de vrijheid' een van de meest ambitieuze boeken over Spinoza tot een goed einde heeft gebracht: een grote roman over het leven van Spinoza, gecombineerd met een actuele interpretatie van zijn denken. Een monumentale tour de force.

Naast zijn carrière als schrijver is Rovere ook academicus: hij doceerde aan de Ecole normale supérieure de Lyon en aan de universiteit van Rio de Janeiro. Momenteel is hij als research fellow verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS). In zijn academisch werk bestudeert hij hoe mensen met elkaar interacties aangaan. Zo ontwikkelt hij een eigen, wat hij noemt, interactionele filosofie en ethiek.

In 2022 verschijnt er een Engelse vertaling van zijn boek over omgaan met idioten: 'How to deal with idiots (and stop being one yourself)'. 

© Maxime Rovere

In Vooruit: