Koen Lemmens

Koen Lemmens is hoogleraar publiekrecht, Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht en mediarecht aan de KU Leuven en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Global Campus of Human Rights (Venetië). Hij doceert en publiceert voornamelijk over mensenrechten en communicatierecht. In de pers verschijnt hij regelmatig met vaak genuanceerde en soms spitante meningen over kwesties zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de verhouding tussen mensenrechten en populaire cultuur.

Naast academicus is Lemmens dus ook essayist. Hij schreef 'De dwaling van de beeldenstormer. Waarom we bewust moeten omgaan met traditie.' In het boek pleit Lemmens voor gelijke kansen en sociale inclusie en tegen een doorgeslagen identiteitspolitiek en haar beeldenstormers.  In tijden van toegenomen polarisering en bitsigheid van het maatschappelijk debat is zijn fijngevoelig centrumdenken een verademing. 

© Koen Lemmens

In Vooruit: