Hidde Boersma

Hidde Boersma is doctor in de moleculaire biologie en werkt als journalist en documentairemaker. Hij schrijft onder meer voor De Correspondent, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer over landbouw, biotechnologie en vooruitgang. Met het essay 'Ecomodernisme' zette hij met enkele medestanders een nieuwe, optimistische ecologische beweging op de kaart. In datzelfde jaar debuteerde hij met de film 'Well Fed', waarin hij het effect van de westerse weerstand tegen genetische modificatie op het leven van arme boeren onderzoekt. 

Tijdens de eerste lockdown schreef hij met een resem gelijkgestemde auteurs het boek 'Meer'. Om de verschillende crisissen waarmee we geconfronteerd worden te bezweren moeten we niet gaan voor kleiner en minder, maar juist voor méér. Meer groei, meer overheid, meer technologie … overvloed maakt de wereld immers duurzamer en welvarender. 

© Hidde Boersma

In Vooruit: