Steven Pinker

Cognitief psycholoog Steven Pinker is een van de bekendste en invloedrijkste intellectuelen ter wereld. Hij is professor aan de universiteit van Harvard, en schreef een aantal wetenschappelijke bestsellers. Zijn boek 'The Language Instinct' werd een internationaal succes en zorgde voor vernieuwde aandacht voor de evolutionaire oorsprong van taal. In 'The Blank Slate' trok hij ten strijde tegen de moderne ontkenning van de menselijke natuur: de mens is volgens Pinker geen oneindig kneedbaar onbeschreven blad.  

Tegenwoordig werpt Pinker zich op als vurig verdediger van de Verlichting en haar project gebaseerd op rede en wetenschap, met bestsellers als 'The Better Angels of our Nature' en 'Enlightment now'. Aan die reeks voegt Pinker in 2021 een nieuw boek toe: 'Rationality. What it is, Why it seems scarce, Why it matters.' Hij probeert te verklaren waarom er zoveel irrationaliteit in de wereld is, en tegelijk legt hij uit wat de belangrijkste instrumenten van rationeel denken zijn en hoe ze werken. 

© Steven Pinker

In Vooruit: