Katleen Gabriels

Katleen Gabriels is doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschap. Ze is gespecialiseerd in media- en computerethiek, en houdt zich bezig met ethische vragen rond artificiële intelligentie en dataverzameling. Met haar onderzoek hoopt ze de AI-storm en ingrijpende technologische ontwikkelingen voor te zijn om zo een moreel kader te creëren dat onze maatschappij beschermt. 

Katleen werkt als assistent-professor aan de Maastricht University. In 2016 verscheen haar eerste boek 'Onlife, hoe de digitale wereld je leven bepaalt'. Daarin lanceert ze een wake-up call aan iedereen die denkt dat hij niets te verbergen heeft op het internet. Ze publiceerde ook 'Regels voor Robots', een vlammend pleidooi voor ethische regels voor robots en AI-systemen, maar ook voor ingenieurs en andere ontwerpers. 

© Kathleen Gabriels

In Vooruit: