Joke Hermsen

De Nederlandse filosofe en auteur Joke Hermsen publiceerde zes romans, zowel historische als satirische werken, en verschillende filosofische essaybundels. In haar filosofische werk staat de tijd centraal: volgens Hermsen leven we op gespannen voet met de tijd, en dat zorgt voor onrust en angst. Hermsen is bijzonder goed thuis in het denken van Hannah Arendt en Rosa Luxemburg, twee filosofen die ze aangrijpt om na te denken over de transitie naar een betere, meer menselijke en solidaire samenleving.

© Joke Hermsen

In Vooruit: