Charlotte Peys

'(hand)gebaar'
Women and Children First
01.03 07:00
  • wo 01.03
    07:00
    Waar en wanneer je wil

Je wereld in een doosje

(hand)gebaar’ is een rituele uitnodiging in een doosje. Het bestaat uit gevonden en handgemaakte objecten, papieren fragmenten, woorden en lijnen. Een ritueel dat pas tot leven komt wanneer het door je handen gaat: vasthouden, neerzetten, verplaatsen, openvouwen, herhalen.

Door wie word je omringd? Wie maakt deel uit van het ecosysteem dat jij dagelijks in- en uitademt? Wie maakt dingen mogelijk, van wie ben je afhankelijk en wat is de vorm van deze wederkerigheid? ‘(hand)gebaar’ tracht het weefsel waar je deel van uitmaakt voelbaar en zichtbaar te maken, als een tafelmodel van een landschap waar je doorheen kan wandelen. 

Al past het in een doosje, ‘(hand)gebaar’ hoopt tegelijkertijd de grenzen van dat doosje open te breken. Een innerlijke beweging om vervolgens naar buiten te gaan: de wereld in. 

Charlotte Peys is gefascineerd door tekenen als een relationele en performatieve aangelegenheid. Het is een tekenen van lijnen, het zichtbaar maken van onderliggende verbanden, het ontvouwen van ruimtes en plaatsen, het weven van relaties en het oprekken van de verbeelding. Ze is geïnteresseerd in het trekken van lijnen tussen menselijk en niet-menselijk, tussen wat was en wat is, tussen feit en fictie. Daarbij zoekt ze naar de meest geschikte vorm om een wederzijdse uitwisseling mogelijk te maken.