© Michelle Geerardyn

Marta Keil & Carla Besora

'Six Impossible Things Before Breakfast'
Women and Children First
03.03 08:30
De Vooruit - Balzaal
Geweest

Ontbijt in het gezelschap van kunstenaars!

1. There’s a potion that can make you shrink. 
2. And a cake that can make you grow.  
3. Animals can talk. 
4. Cats can disappear. 
5. There is a place called Wonderland. 
6. Now let’s drink coffee, share breakfast and talk about art! 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we 's ochtends het creatiefste zijn. Kom bij het ochtendgloren fris en monter naar De Vooruit om die theorie samen met ons uit te testen! Terwijl je brein langzaam ontwaakt, serveren wij ontbijt en koffie. Daarna bekijken we samen een filmfragment, lezen we teksten en luisteren we naar interessante sprekers. Zet alvast je wekker! 

Deze editie verwelkomen we curator Marta Keil en onderzoeker Carla Besora. Keil is samen met Grzegorz Reske initiatiefnemer van het project ‘Breaking the Spell’, dat begin maart tijdens het ‘Women And Children First’-festival te gast is bij VIERNULVIER. 
Besora doet onderzoek naar intimiteit op latere leeftijd, en naar weerbarstige praktijken, ruimtes en representaties van vrouwen. Onze huisdramaturg Kopano Maroga modereert de gesprekken. 

We kijken samen naar de kortfilm ‘Pseudosphinx’ van Ana Vaz.

OVER DE FILM

Pseudosphinx’ Ana Vaz, 8 min

‘Pseudosphinx’ is de wetenschappelijke naam voor vuurrupsen die weldra vlinders zullen worden. Gewoonlijk worden ze ‘heksen’ genoemd - een aanduiding met een gunstige ondertoon. Pseudosphinx is tegelijkertijd sfinx (godheid) en pseudo (als in kunstmatig, onoprecht, bedrieglijk, onecht, ongrijpbaar, nabootsend). Pseudosphinx houdt zijn betekenis versluierd, als een bewaard geheim.