© Eva Peeters

Ruben Nachtergaele i.s.m. Greentrack & Vooruit

'DRIFT: De kunst van klimaatadaptatie'
11.10 18:30 - 21:30
  • vr 11.10
    18:30 - 21:30
    Op locatie
    Geweest

Aarde - Ruben Nachtergaele

11.10 - 18:30 'Prettige wildernis' (Yogazaal ’t Rietveld, Herlegemstraat 3, 9040 Sint-Amandsberg)

Hoe kan je als mens in de stad, waar de wilde natuur veraf is en onder druk staat door de klimaatcrisis, bewust contact maken met het ecosysteem waar we deel van uitmaken? Hoe kan je je verbinden met de veelheid van organismen en wezens die zich daarin bevinden? Geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele nodigt je uit om in dat ecosysteem te staan, je er via je zintuigen mee te verbinden om zo sterker bij je eigen bron-natuur te komen en op die manier meer als onderdeel van een ecoysteem te handelen en leven. Hij helpt je andere manieren van waarnemen ('zijn' door te luisteren) te activeren door je mee te nemen op een stiltewandeling. Je sprokkelt er materialen en objecten, en nadien ga je samen met de groep de geluiden die we met die objecten kunnen maken intiem en close-up beluisteren.

Klimaatadaptatie?

Het klimaatbewustzijn verruimt geleidelijk aan van een focus op alleen vermindering van CO2-uitstoot om zo klimaatopwarming tegen te gaan (ook wel ‘klimaatmitigatie’) naar de noodzakelijke aanpassing aan het grondig veranderend klimaat (of ‘klimaatadaptatie’). Wetenschappers zijn het er over eens dat die mitigatie de afgelopen decennia en vandaag de dag veel te traag gaat waardoor het klimaat sneller en sterker opwarmt dan eerder berekend. Klimaatverandering en alle gevolgen van dien zijn een feit. Als we een ‘volhoudbare’ leefomgeving willen creëren in de nabije toekomst, zullen we dus niet alleen bewust moeten omspringen met energie, materialen, mobiliteit, etc., maar ook onze leefomgeving en levenswijze moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en droogte in de zomermaanden, wateroverlast en natte winters, druk op landbouw en voedselvoorziening, toenemend aantal klimaatvluchtelingen, etc. Dit thema van klimaatadaptatie is doorgaans het domein van wetenschappers en beleidsmakers die het thema logischerwijze op een analytische, cerebrale manier benaderen. In DRIFT willen de partners samen met de kunstenaars een hypercomplex thema als klimaatadaptatie ook vanuit andere menselijke bewustzijnsvelden benaderen: het psychisch-emotionele, het fysiek-zintuiglijke, het uitvoerende.

Credits

'DRIFT' is een initiatief van Kunstencentrum Vooruit, Maria Lucia Cruz Correia en Greentrack Gent, met de steun van Gent Klimaatstad en in samenwerking met Sorry not Sorry / Cultuurdienst Stad Gent. - beeld © Eva Peeters