© Maria Lucia Cruz Correia

Maria Lucia Cruz Correia i.s.m. Greentrack & Vooruit

'DRIFT: De kunst van klimaatadaptatie'
09.06 17:00 - 21:00
  • zo 09.06
    17:00 - 21:00
    Houtdok
    Geweest

Water / 'Common Dreams: Flotation School' - Maria Lucia Cruz Correia

09.06 - 17:00 - 21:00 Houtdok

Hoe voelen we ons bij het verdwijnen of veranderen van onze rivieren en bossen? Welke delen van onszelf vinden we terug in de plekken waar we wonen? Hoe moet je verhalen over verlies plaatsen wanneer het over 'onderdelen' van onze leefomgeving gaat? Is daar ook een zekere rouw aanwezig?

De wetenschap voorspelt ingrijpende veranderingen in biodiversiteit, leefomgeving, weersomstandigheden, voedselvoorziening, … ten gevolge van de klimaatcrisis. Onvermijdelijk zullen we afscheid moeten nemen van bepaalde dier- en plantsoorten, van vertrouwde seizoenskenmerken en landschappen. Onbewust maakt dat afscheid een melancholie en een gevoel van rouw in ons wakker. Maar hoe verwerken we een gevoel van verlies voor iets dat nog niet echt weg is? En hoe kunnen we rouwen over dingen die we altijd vanzelfsprekend vonden?

Deelnemers verlaten voor voor deze werksessie voor enkele uren het vasteland en nemen plaats op Maria Lucia’s drijvende eiland ‘Common Dreams: Flotation School’ in het Houtdok. Dobberend op het water bekijkt Maria Lucia samen met onderzoeker Evanne Nowak de verschillende fasen van verdriet over klimaatverandering. Tijdens deze tocht doorheen de fasen van ontkenning, affectie, verbinding en actie, bieden ze je de tijd en de ruimte om naar je verhouding te kijken tot ecologische onrust. Deze sessie omvat een 'overlevingsmaaltijd' met ingrediënten die meer dan tien jaar goed blijven.

Klimaatadaptatie?

Het klimaatbewustzijn verruimt geleidelijk aan van een focus op alleen vermindering van CO2-uitstoot om zo klimaatopwarming tegen te gaan (ook wel ‘klimaatmitigatie’) naar de noodzakelijke aanpassing aan het grondig veranderend klimaat (of ‘klimaatadaptatie’). Wetenschappers zijn het er over eens dat die mitigatie de afgelopen decennia en vandaag de dag veel te traag gaat waardoor het klimaat sneller en sterker opwarmt dan eerder berekend. Klimaatverandering en alle gevolgen van dien zijn een feit. Als we een ‘volhoudbare’ leefomgeving willen creëren in de nabije toekomst, zullen we dus niet alleen bewust moeten omspringen met energie, materialen, mobiliteit, etc., maar ook onze leefomgeving en levenswijze moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en droogte in de zomermaanden, wateroverlast en natte winters, druk op landbouw en voedselvoorziening, toenemend aantal klimaatvluchtelingen, etc. Dit thema van klimaatadaptatie is doorgaans het domein van wetenschappers en beleidsmakers die het thema logischerwijze op een analytische, cerebrale manier benaderen. In DRIFT willen de partners samen met de kunstenaars een hypercomplex thema als klimaatadaptatie ook vanuit andere menselijke bewustzijnsvelden benaderen: het psychisch-emotionele, het fysiek-zintuiglijke, het uitvoerende.

Credits

'DRIFT' is een initiatief van Kunstencentrum Vooruit, Maria Lucia Cruz Correia en Greentrack Gent, met de steun van Gent Klimaatstad - beeld © Maria Lucia Cruz Correia