Geert Cappelaere

Amnesty Leerstoel 2019

Uitreiking aan kinderrechtenexpert Geert Cappelaere
13.03 20:00 - 21:45
  • wo 13.03
    20:00 - 21:45
    THEATERZAAL
    Geweest

Voor de 11 de keer reikt de Universiteit Gent de Amnesty International Leerstoel toe

De Universiteit Gent reikt dit jaar de Amnesty International Leerstoel uit aan
Geert Cappelaere voor zijn onvermoeibare inzet als expert en voorvechter van
kinderrechten wereldwijd.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten
van het Kind aan. Dit jaar vieren we dus de 30 ste verjaardag van het
Kinderrechtenverdrag. Een gepaste gelegenheid om de Amnesty International
Leerstoel 2019 toe te kennen aan een expert van kinderrechten, die ook op het
terrein al decennialang het verschil maakt voor kinderen en jongeren over de hele
wereld.

Wie is Geert Cappelaere?

Geert Cappelaere is sinds oktober 2016 Regionaal Directeur van UNICEF voor het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij ging in 1999 aan de slag bij UNICEF en werkte
onder meer als vertegenwoordiger in Sierra Leone, Jemen en Soedan. In die
conflictgebieden deed hij zijn uitgebreide terreinervaring inzake kinderrechten op.
Nog voor zijn werkzaamheden bij UNICEF waren kinderrechten al een rode draad in
de carrière van Cappelaere. Zo was hij onder meer Voorzitter van de Belgische
Koninklijke Commissie tegen de Seksuele Uitbuiting van Kinderen en was hij als
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Gent. Hij heeft enkele internationaal
gerenommeerde publicaties op zijn naam en leverde bijzondere bijdragen aan de
conceptuele en juridische kaders voor de bescherming van mensen- en
kinderrechten. Tot op vandaag wordt hij veelvuldig geraadpleegd als adviseur door
overheden en instellingen over de hele wereld.


Lezing bij de uitreiking van de Amnesty Leerstoel

Bij de officiële uitreiking op woensdag 13 maart om 20u in de Gentse Vooruit, maakt
Geert Cappelaere de balans op van het Kinderrechtenverdrag. In zijn lezing ‘30 jaar
Kinderrechtenverdrag: universeel aanvaard, maar niet universeel toegepast’
beantwoordt hij een aantal relevante vragen, gekoppeld aan persoonlijke reflecties
en ervaringen. Waarom was er een specifiek verdrag over de rechten van kinderen
nodig en waar liggen de wortels ervan? Wat is er de voorbije jaren al dan niet
gerealiseerd en hoe is het belang van kinderrechten geëvolueerd? Daarnaast staat
hij ook stil bij de huidige stand van kinderrechten en mensenrechten in het algemeen.

Zou het Kinderrechtenverdrag vandaag nog steeds zo’n brede politieke steun over
de hele wereld kunnen verwerven als dertig jaar geleden? En hoe verhoudt een zo
universeel gedragen verdrag zich ten opzichte van de harde realiteit die voor zovele
kinderen nog allesbehalve rooskleurig is? Daarbij zal Geert Cappelaere in het
bijzonder aandacht hebben over recente negatieve én positieve ontwikkelingen in het
Midden-Oosten.


De Amnesty International Leerstoel

Het is de 11 de keer dat de Amnesty International Leerstoel wordt toegekend aan een
persoon die een bijzondere bijdrage levert aan de mensenrechten wereldwijd.
De voorbije jaren ging de Amnesty Leerstoel onder meer naar schrijver Dave Eggers,
zuster Jeanne Devos en anti-doodstrafadvocaat Clive Stafford Smith. Ook Dr.
Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dr.
Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en
Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de
Leerstoel.

Vorig jaar viel de eer te beurt aan de internationaal bekroonde juriste en
mensenrechtenactiviste dr. Shirin Ebadi.

Geert Cappelaere

Credits

wo 13.03 - 20:00 Theaterzaal Vooruit
Gratis, mits reservatie 

Ism Universiteit Gent & Amnesty International