NACHT VAN DE VRIJDENKER 2021

Ignaas Devisch / Ann Dooms / Naima Charkaoui / Hidde Boersma / Stijn Bruers / Nadia Nsayi / Dirk Verhofstadt / Johan Braeckman / Sandra Langereis / e.v.a.
Geuzenhuis & Voo?uit
20.11 18:00 - 23:30
  • Sat 20.11
    18:00 - 23:30
    De Vooruit
    Past event

Terug live, met sprekers van vlees en bloed!

Eindelijk terug perspectief op cultuur! Dat wil ook zeggen dat er opnieuw een echte live editie komt van de NACHT VAN DE VRIJDENKER, en wel op zaterdag 20 november in De Vooruit. Met op het programma alles wat je van de NACHT gewoon bent: sprekers van vlees en bloed, debatten, panelgesprekken en lezingen op het scherpst van de snee over de meest knellende issues van vandaag. 

Het grootste deel van het geannuleerde programma van de vorige editie wordt hernomen, en aangevuld met nieuwe en spannende onderdelen. Ontdek hieronder alle boeiende sprekers. Het volledige programma kan je vinden via nachtvandevrijdenker.be

SPREKERS

Moeten we Ignaas Devisch nog voorstellen? Hij is een van de bekendste publieke filosofen in Vlaanderen, expert in de media over allerhande bio-ethische of medische kwesties en schreef een omvangrijk oeuvre populaire boeken bijeen. Op de NACHT spreekt hij over ‘Vuur’, zijn nieuwste boek.

"Waarom hebben wij ooit de aarde van de zon losgekoppeld? Hoog tijd om deze vraag van een antwoord te voorzien." - Ignaas Devisch

Moraalfilosoof en auteur Brecht Decoene geeft op de NACHT VAN DE VRIJDENKER een fascinerend overzicht van complottheorieën - met speciale aandacht voor alle corona- en vaccinatiecomplotten - waar ze vandaan komen en hoe je best met complotdenkers omgaat. 

"De belangrijkste reden waarom we complotdenken kritisch bestuderen en bestrijden is dat het slachtoffers maakt. Kwalijke overtuigingen kunnen ook buiten de hersenpan voor problemen zorgen." - Brecht Decoene

De Nederlandse filosofe en auteur Joke Hermsen publiceerde zes romans, zowel historische als satirische werken, en verschillende filosofische essaybundels. In haar filosofische werk staat de tijd centraal: volgens Hermsen leven we op gespannen voet met de tijd, en dat zorgt voor onrust en angst…Ann Dooms leidt de onderzoeksgroep Digital Mathematics aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze ook professor in de wiskunde is. Op de NACHT VAN DE VRIJDENKER spreekt ze samen met Katleen Gabriels over verwondering op het snijvlak van filosofie en wetenschap. 

"De wiskunde stelt je in staat om te begrijpen en te berekenen. Dat vind ik prachtig, het biedt houvast." - Ann Dooms

Filosoof en ethicus Katleen Gabriels is gespecialiseerd in media- en computerethiek. Ze hoopt met haar onderzoek een moreel kader te creëren dat onze maatschappij beschermt tegen ongewenste neveneffecten van de technologische ontwikkelingen op vlak van robotisering en #AI.

In zijn nieuwste boek ‘Met elkaar voor elkaar’ denkt moraalfilosoof Patrick Loobuyck na over samenleven in crisistijd: wat gebeurt er met onze vrijheid, democratie, burgerzin en solidariteit als onze samenleving onder druk komt te staan? Op de NACHT VAN DE VRIJDENKER gaat hij daar dieper op in.

Politicologe, voormalig kinderrechtencommissaris en antiracismeactiviste Naima Charkaoui sloopt een van de laatste taboes van de westerse wereld met haar ‘Opengrenzenmanifest’. Kom haar alle tegenargumenten horen ontkrachten. 

Hidde Boersma komt naar de NACHT om te pleiten voor meer. Meer groei, meer overheid, meer technologie om de wereld duurzamer en welvarender te maken. Lees hier waarom vooruitgang door zowel rechts als links wordt afgewezen, en waarom dat eigenlijk een trieste zaak is.  

Stijn Bruers staat voor een rationele manier om de wereld te verbeteren. Veel activisten gaan voorbij aan wetenschappelijk onderzoek en data. Om in afwachting van zijn optreden op de NACHT alvast een indruk te krijgen van zijn stijl en manier van denken, kan je alvast een EOS-artikel van zijn hand lezen.

"Gesloten grenzen zijn een mondiale vorm van discriminatie." - Stijn Bruers

“Ik ga leven,” besloot Lale Gül en ze brak met haar islamitische geloof. Haar autobiografische debuutroman ‘Ik ga leven’ werd een harde afrekening met haar strikt islamitische opvoeding en milieu. Niet zonder gevolgen: ze kreeg een haatcampagne en doodsbedreigingen over zich heen.In een samenleving die nog steeds worstelt met de vraag hoe we ons koloniaal verleden een plaats moeten geven is het werk van de Belgisch-Congolese historicus Mathieu Zana Etambala van grote waarde. Voor zijn geschiedenis van de vroege koloniale geschiedenis ‘Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd’ doorkruiste hij Congo en doorploegde een ongeziene hoeveelheid archiefmateriaal. 

Koen Lemmens is hoogleraar publiekrecht, Europees en internationaal mensenrechtenrecht, grondwettelijk recht en mediarecht aan de KU Leuven en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Global Campus of Human Rights. Hij doceert en publiceert voornamelijk over mensenrechten en communicatierecht.

"Sommige ideeën zijn zo stupide dat je een onderwijshervormer moet zijn om erin te geloven." - Koen Lemmens

Ludo Dewitte is socioloog, onafhankelijk onderzoeker en schrijver. Hij brak door met zijn ophefmakende studie van de moord op Patrice Lumumba, waarin hij concludeerde dat dit met medeweten en actieve steun was gebeurd van leidende Belgische kringen.

Politicologe en Congo-experte Nadia Nsayi schreef met haar literair debuut ‘Dochter van de dekolonisatie’ een meeslepende familiekroniek die samenvalt met de geschiedenis van de kolonisatie en dekolonisatie. Voor haar engagement en bijdrage aan het dekolonisatiedebat in Vlaanderen ontving ze in 2020 de ‘Emancipatieprijs’. 

"De focus mag meer liggen op sociaal-economische emancipatie. Anders blijf je hangen in een soort van salon-activisme." - Nadia Nsayi

Maxime Rovere is een Franse filosoof en schrijver die met ‘Spinozaland - De ontdekking van de vrijheid’  een van de meest ambitieuze boeken over Spinoza tot een goed einde heeft gebracht. In 2022 verschijnt er een Engelse vertaling van zijn boek over omgaan met idioten: ‘How to deal with idiots (and stop being one yourself)’. 

Dirk Verhofstadt is politiek filosoof, professor media en ethiek aan de UGent en publicist. Verhofstadt is een vurige liberaal en voorvechter van het individuele zelfbeschikkingsrecht van elke mens. Het eerder rechtse liberalisme is niet aan Dirk Verhofstadt besteed: het neoliberalisme en het libertarisme vindt hij aanfluitingen van het ware liberale gedachtegoed.

"Ik verzet mij tegen inhumane teksten die gebruikt worden om het recht op zelfbeschikking in te perken." - Dirk Verhofstadt

Johan Braeckman is een van de bekendste filosofen van Vlaanderen. Braeckman verstaat als geen ander de kunst om het wetenschappelijk en filosofisch denken op een bevattelijke en onderhoudende manier onder de aandacht te brengen. Over kritisch denken verscheen van hem, samen met Maarten Boudry, het boek ‘De ongelovige Thomas heeft een punt’. 

Patrick Vermeren is een HR-professional en ergert zich al jaren aan wat hij noemt de ‘tsunami aan onzin’ in de HR-wereld: dubieuze persoonlijkheidstestjes, vragenlijsten en trainingen. Daarom schreef Vermeren een vuistdikke zelfverdedigingsgids tegen HR-onzin: ‘A Skeptic’s HR Dictionary. The Good, the Bad and the Partially True’.  

Sandra Langereis is historicus en biograaf. In 2021 verscheen haar recentste werk: een uitmuntende biografie van Desiderius Erasmus, waarin ze niet alleen stilstaat bij zijn enorme betekenis voor de literatuur- en wetenschapsgeschiedenis maar ook een beeld van zijn tijd schetst.

"Erasmus schreef over moderne thema’s als religieus fanatisme en autocratisch leiderschap. Je kan er je eigen geest nog steeds aan slijpen." - Sandra Langereis

Pablo Muruzábal Lamberti is een Nederlandse filosoof. In zijn boek Strijdvaardig Leven. In het spoor van Socrates, Seneca en de samoerai stelt hij vast dat in de klassieke oudheid en in het Japan van de samoerai filosofie en krijgerschap nauw met elkaar verbonden waren en stelt vervolgens de vraag: wat kunnen we leren van die oude krijgers-filosofen?

Opgelet, voor dit evenement heb je een Covid Safe Ticket nodig. Meer weten? Check onze corona-pagina voor de laatste updates.

Het volledige programma kan je vinden via nacht
vandevrijdenker.be
.

Enkel tijd voor het online openingsevent op vr 19.11 met Steven Pinker, David Buss, Alice Dreger en Gregg Caruso? Je ticket van zaterdag geeft je ook hiervoor toegang.
Lees meer hier.

PRAKTISCH

za 20.11 - 18:00 (deuren) De Vooruit (meerdere zalen)
TALK / debat / #tegast
€26 / 21
Nederlands gesproken

Van plan om te eten in het Voo?uit Café tijdens DE NACHT? Bestel dan meteen al jouw (vegetarische) lasagne op voorhand! 

Credits

organisatie: Geuzenhuis - in samenwerking met: Kunstencentrum Voo?uit