Duurzaam Actieplan

Rond 2009 speelde Kunstencentrum VIERNULVIER een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. We waren één van de eerste culturele organisaties in Vlaanderen die actief inzette op ecologie, zowel op artistiek vlak (via de thema’s die bijvoorbeeld in lezingen en debatten aangekaart werden) als op organisatorisch en productioneel vlak (horeca, communicatie, gebouwinfrastructuur). Kunstencentrum VIERNULVIER werkte actief mee aan het opstarten van het netwerk Greentrack Gent en was actief binnen het Pulse Transitienetwerk. 

Ondertussen is Kunstencentrum VIERNULVIER bijgebeend en ‘voorbijgestoken’ door kleinere, meer wendbare organisaties die voor een radicalere aanpak kozen. Dit daagde ons uit om zelf een tandje bij te steken, door onder andere duurzame verbouwingen te laten uitvoeren, een ruime overdekte fietsenparking te installeren, een groendak aan te leggen, regenwater te recupereren, het LEF-principe (lokaal, ecologisch en fair trade) in de horeca te hanteren, een groeiend vegetarisch en veganistisch aanbod in het VIERNULVIER Café aan te bieden en een eigen wagenpark te schrappen. 

Toch is er nood aan nog grotere inspanningen - daar wijzen de urgente ecologische problemen op. Als samenleving moeten we ons aanpassen aan het veranderende klimaat (adaptatie) en de CO₂-uitstoot drastisch verlagen (mitigatie). In de toekomst wil Kunstencentrum VIERNULVIER hier een grotere rol in spelen via een nieuw duurzaamheidsbeleid.

Dit beleid willen we omzette in concrete acties. Elke jaar brengen we daarom een Duurzaam Actieplan uit. De verschillende teams binnen VIERNULVIER kregen de opdracht dit actieplan te integreren in hun dagelijkse werking, met ambities die meetbaar zijn. Die plannen raken elk onderdeel van de organisatie: van de menukaart in het Café, over de mobiliteit van personeel en publiek, tot energiebesparende ingrepen in het gebouw en afspraken met leveranciers over gebruikte materialen.

“We gaan met dit plan voor enkele radicale ambities. Daarbij is de radicaliteit van de poging zeer belangrijk. Mislukken mag, maar je moet er wel ten volle voor gaan. We willen met onze acties vooral veel mensen en organisaties inspireren en uitdagen om mee te werken en nog meer initiatieven te nemen op het vlak van duurzaamheid.”

Marieke De Munck, curator Stadsatelier VIERNULVIER

Duurzaam Actieplan 2022

Duurzaam Actieplan 2021

Dit Actieplan werd voorgesteld tijdens het festival NO TIME TO WASTE via talks, inspirerende sessies voor de cultuursector, film en een online kookworkshop met chef-kok Sofie Dumont. En ondertussen plaatsten we een PPM-klok op ons dak. Duurzame inspiratie voor publiek en professionals!