Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is van opleiding klinisch psycholoog en van vorming psychoanalyticus. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de universiteit van Gent. Sinds 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden. Verhaeghes eerste doctoraat (1985) handelde over hysterie, zijn tweede (1992) over psychodiagnostiek. 

Verhaeghe is daarnaast ook auteur van bestsellers als ‘Liefde in tijden van Eenzaamheid’, ‘Identiteit’ en ‘Autoriteit’. Verhaeghe schreef de voorbije jaren enkele essays waarin hij het neoliberale maatschappijmodel haarfijn fileert. Zijn betoog wordt gretig opgepikt door links én rechts. 

In 2011 kreeg hij de prijs voor het beste essay van de liberale denktank Liberales. Hij schreef ook een essay over het werk van kunstenares Louise Bourgeois, die zeer sterk geïnteresseerd was in de psychoanalyse en hem naar New York uitnodigde om haar werk te analyseren.

In zijn boek ‘Wat brengt u hier - In gesprek met Sarah Vankersschaever’ vertelt Verhaeghe over zijn persoonlijke ontwikkeling. Na veertig jaar nam hij eind 2021 afscheid van de universiteit. In dit boek blikt hij terug en vooruit. Hoe zag hij onze intieme relaties veranderen? Wat valt er nog te vinden voor de zoekende mens? En hoe doe je dat eigenlijk, kritisch en toch hoopvol nadenken over de samenleving waarin je thuis bent?

At Vooruit